Etkinlik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

Sultans Tango Marathon & İstanbul’da Festival etkinliğine katılım sadece kayıt formu ile mümkündür. E-posta ve/veya Facebook üzerinden kayıt kabul etmiyoruz. Herhangi bir destek talebinizde lütfen info@sultanstango.com adresine e-posta gönderiniz.

Etkinliğe katılım onayı kesinlikle kişiseldir bu nedenle katıım hakkı başka bir kişiye devredilemez. Herhangi bir nedenle kaydınızı iptal etmek zorunda kalırsanız, ödeme iade işlemi mümkün değildir. Para transferleri işleminde tüm bankacılık masrafları size ait olacaktır.

Bir katılımcı, söz konusu etkinlik gününde organizatörler tarafından belirtilen minimum yaşa sahip olmalıdır (etkinlik için bu 18’dir).

Bir katılımcı, söz konusu etkinlik gününde organizatörler tarafından belirtilen Covid 19 politikasına uymalıdır bu şartlar karşılanmadığı taktirde etkınlıge katılması mumkun degıldır ve ödeme iadesi yapılmayacaktır.

Mücbir sebep nedeniyle, (yangın, sel, deprem, fırtına, kasırga veya diğer doğal afetler dahil), pandemik hastalıklar, Covid -19, savaş, istila, yabancı düşman eylemi, (savaş ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın), iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş güç veya müsadere, terör faaliyetleri, kamulaştırma, devlet yaptırımı, abluka, ambargo, iş anlaşmazlığı, grev, lokavt veya kesinti veya elektrik kesintisi)  Organizatörler, Etkinliği kısa süre kala dahil iptal etmeye karar verebilir. Etkinlik mücbir sebep nedeniyle iptal edilirse yeni bir tarih belirlenmeye bilir; Bu durumda katılımcıya giriş ücreti iade edilmeyecektir.

Katılımın riski Katılımcının kendisine aittir. Organizatörler, herhangi nedenle bir katılımcının katılım nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

Katılımcı, Etkinliğe katılımı nedeniyle ölümü, yaralanması veya hastalığı nedeniyle kendisinin veya hayatta kalan bir aile üyesinin uğrayabileceği zararlara karşı yeterli sigorta kapsamına sahip olmalıdır.

Katılımcı, katılımın iyi bir beden ve ruh sağlığı gerektirdiğinin bilincinde olduğunu ve bu şartı yerine getirdiğini, eğitim ve diğer yollarla etkinliğe yeterince hazırlandığını beyan eder. Organizatörler, Katılımcıya Etkinliğe katılmakla ilgili olarak tıbbi muayeneden geçmesini acilen tavsiye eder.

Katılımcı, Organizatörlere, Etkinlik öncsinde ve sırasında, Katılımcının görünür olduğu, kaydedilmiş resim, ses ve görsel materyal vb. tüm iletişim organlarında yayınlama ve düzenleme hakkını verir.

Organizatörler, Katılımcı tarafından sağlanan kişisel verileri bir veri tabanına kaydedecektir. Bir Katılımcı, bir Etkinliğe katılarak, organizatörlere kişisel verileri Katılımcıya bilgi göndermek için kullanma ve (Katılımcının kayıt formunda buna izin vermiş olması koşuluyla) kişisel verileri göndermek amacıyla üçüncü taraflara sağlama izni verir. Katılımcıya bilgi. Katılımcı, Sözleşmeyi akdetmekle, organizatörlere, örneğin gazetelerde ve internette yayın yoluyla, adını yayınlama izni verir.

Bu hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz ve Web Sitesini her görüntülediğinizde ve kullandığınızda bu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin en son versiyonuna uymayı kabul ediyorsunuz. Buna nedenle Web Sitesini her görüntülediğinizde ve kullandığınızda Kullanım Koşulları Sözleşmesine bakmanız tavsiye edilir. Bu hüküm ve koşulların tümünü kabul etmiyorsanız etkinliğimize katılmamanız gerekmektedir.